Vademecum Wydawcy

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Vademecum Wydawcy

Podstawową powinnością Wydawcy jest przygotowanie tak tekstu, aby był przystępny i czytelny oraz spełniał podstawowe założenia redakcyjne Biblioteki Humanistycznej. Mamy nadzieję, że poniższe kilka zdań będzie pomocne w osiągnięciu tego celu.

Kto może zostać Wydawcą?

Wydawca w Bibliotece Humanistycznej nie jest tożsamy z wydawcą w rozumieniu prawnym. Nie musi być ani podmiotem gospodarczym, ani korzystać z systemu ISBN. Możliwość udostępniania za pośrednictwem aplikacji publikacji naukowych, stwarzamy wszystkim, którym bliska jest misja, którą staramy się realizować. Stąd też kierujemy naszą propozycje m. in. do organizatorów konferencji, którzy chcieliby zaproponować swoim prelegentom taką właśnie możliwość podzielenia się efektami swoich badań; do zakładów zorganizowanych na wydziałach nauk humanistycznych; do organizacji pozarządowych skupionych wokół dyscyplin humanistycznych; do badaczy pozainstytucjonalnych, którzy chcieliby podzielić się własnym dorobkiem.

Oczywiście równie mile widziani będą tradycyjni wydawcy, którzy zechcą podzielić się, choć częściwo, swoimi zasobami.

Jak przygotować publikację?

Przygotowanie publikacji jest rzeczą nietrudną, możliwą do przeprowadzenia na domowym komputerze wyposażonym w edytor tekstu oraz wirtualną drukarkę PDF. Szczegóły za chwilę.

Pierwszym krokiem jednak musi być opracowanie samego tekstu. Mowa tu o korekcie merytorycznej (zrecenzowaniu pracy) oraz korekcie ortograficzno-stylistycznej. Pierwsza kwestia jest chyba oczywista. Druga zapewne również, choć chcemy zwrócić na często pomijane drobiazgi, które w efekcie psują ogólne wrażenie:

 • Podwójne spacje – często podczas pisania autorom zdarza się między wyrazami umieścić więcej niż jedną spacje. Łatwo sobie z tym poradzić wywołując okienko Znajdź i Zamień (w MS Word: CTRL+F) i w polu Znajdź wpisać: „  ” (dwie spacje, bez cudzysłowu), a w Zamień jedną spacje. Dalej, zależy kliknąć na Zamień wszystkie i powtarzać operację do czasu uzyskania wyniku: znaleziono 0.
 • Rozstrzelony tekst na końcu justowanego akapitu – justowanie ładnie wygląda, ale czasem zdarza się, że ostatni, krótki akapit rozstrzelony jest od lewej do prawej. Należy wtedy ustawić kursor na jego końcu i wcisnąć ENTER oraz usunąć powstałą przestrzeń między akapitami.
 • Przestrzenie między akapitami – do ustalania odległości między akapitami służą opcje formatowanie i w żadnym wypadku nie należy tego robić wstawianiem „enterów”.
 • Podobnie należy korzystać z opcji wyrównań, przesunięć itp. zamiast przesuwania tekstu np. tabulatorem.

Ponadto w trosce o estetykę publikacji zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

 • Ponieważ są to publikacje najczęściej czytane za pomocą komputera, warto wprowadzić więcej światła między linie i zastosować interlinię o wartości 1,3 do 1,5.
 • W przypadku dłuższych publikacji konieczne jest wstawienie numeracji stron oraz spisu treści.
 • Warto stosować standardowe czcionki: Times New Roman, Verdana, Arial itp. w rozmiarze 11 lub 12.

Struktura publikacji powinna wyglądać następująco:

 • Ewentualna okładka
 • Strona tytułowa, zawierająca informacje o tytule, autorze oraz wydawcy, miejscu i dacie wydania
 • Strona z metryczką książki: autor (autorzy), współtwórca (redaktor prowadzący, tłumacz, ilustrator, recenzenci.), tytuł, podtytuł, dodatki do tytułu, oznaczenia wydania, numer kolejnego tomu lub części, adresu wydawniczego (miejsce wydania, nazwa wydawcy),nazwa instytucji sprawczej, nazwa serii.
 • Ewentualne teksty wprowadzające: dedykacja (zdanie , w którym ofiarowywana jest komuś książka), motto (cytat, aforyzm, sentencja na początku książki lub utworu, rozdziału) adnotacja, biografia autora (krótka informacja o autorze i jego twórczości),
 • Ewentualne wstępy, noty wydawcy itp.
 • Tekst główny
 • Materiały uzupełniające: aneksy, bibliografie, spisy, tablice, słowniki terminów, wyjaśnienia skrótów, streszczenia w innych językach itp.

Aspekty techniczne

Publikację, jak już wcześniej zostało powiedziane, najłatwiej jest przygotować z pomocą edytora tekstu np. MS Word lub bezpłatnego OpenOffice (pl.openoffice.org).

Przygotowanie pliku PDF jest bardzo proste. Należy zainstalować darmową aplikację Bullzip PDF Printer (np. stąd:http://www.dobreprogramy.pl/Bullzip-PDF-Printer, Program,Windows,12736.html). Otrzymamy w ten sposób dostęp do wirtualnej drukarki. Teraz, aby otrzymać naszego e-booka, otwieramy plik tekstowy z poprawioną i przygotowaną publikacją. Klikamy Drukuj (CTRL+P), z listy dostępnych drukarek wybieramy Bullzip PDF Printer i klikamy OK. Dalej postępujemy według wskazówek; wirtualna drukarka zapisze plik PDF na dysku.

Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko wysłać ten plik do nas, a my po przejrzeniu umieścimy go w Katalogu Biblioteki Humanistycznej.

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...