Misja

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Misją Biblioteki Humanistycznej jest sprzyjanie popularyzacji wiedzy oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy badaczami dyscyplin humanistycznych.

Biblioteka Humanistyczna nie wpisuje się jednak w nurt działań związanych z digitalizacją już dostępnych zasobów, ale opiera się na idei gromadzenia i udostępniania materiałów, które nie zawsze mają szansę ujrzeć światło dzienne: artykułów konferencyjnych, prac magisterskich, rozpraw doktorskich itp., a które odznaczają się wysoką wartością merytoryczną i nierzadko mogą stanowić cenne źródło dla innych badaczy.

Wierzymy, że w niedługim czasie uda się zbudować w tym miejscu zbiór publikacji, który choć częściowo przyczyni się do niwelowania „białych plam” polskiej humanistyki.

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...