Mirosław Zalewski
Model dyskursu suicydalnego, czyli „jak okiełznać samobójczy chaos?”

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

W artykule przedstawiona została autorska propozycja modelu dyskursu suicydalnego. Wyodrębnione oraz opisane zostały główne jego elementy. Postrzegane w kategoriach ról społecznych, są to: samobójcy, praktycy, elity, postronni oraz spoufaleni. Opisano także relacje występujące pomiędzy nimi. Autor jest przekonany o przydatności analitycznej proponowanego modelu — stanowi on konieczny krok na drodze do analizy dyskursu suicydalnego. Suicydologia empiryczna zdominowana jest przez badania o charakterze ilościowym.  Badania o charakterze jakościowym mogą stanowić interesujące uzupełnienie wyników badań ilościowych. Mogą także wyniki badań ilościowych pogłębiać. Przy pomocy technik o charakterze jakościowym można również badać obszary rzeczywistości niedostępne technikom ilościowym. Uzasadnia to potrzebę zwrócenia uwagi suicydologów na badania o charakterze jakościowym, dotychczas marginalizowane. W szczególności analiza dyskursu, będąca młodą dziedziną, jest przez suicydologów pomijana — dotychczas nie zostało przeprowadzone żadne zakrojone na szeroką skalę badanie, odczuwalny jest również brak literatury przedmiotu. Czyni to proponowany model unikatowym w skali całej dyscypliny.

O autorze

Mirosław Zalewski — student II roku studiów uzupełniających magisterskich z socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego podstawowym zainteresowaniem badawczym jest suicydologia.

Mirosław Zalewski_ Model dyskursu suicydalnego, czyli „jak okiełznać samobójczy chaos”

Tytul: Model dyskursu suicydalnego, czyli „jak okiełznać samobójczy chaos?”
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: marzec 2013
ISBN: 978-83-62854-12-7
Liczba stron: 20
Recenzenci:
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz


 

 

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...