Maciej Skowera
„Mała syrena nie czuła wcale śmierci”. O tanatologicznych aspektach baśni Hansa Christiana Andersena

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Artykuł, rozpoczynający się rozważaniami na temat obecności śmierci w literaturze dla dzieci i młodzieży, jest analizą wybranych baśni Hansa Christiana Andersena wprowadzających motyw śmierci bohatera. Na początku zaprezentowane zostają utwory, które dotyczą śmierci dziecka – Anioł, Dziewczynka z zapałkami, Umarłe dziecko, Opowiadanie o matce. Następnie ukazany zostaje związek Andersenowskiego ujęcia śmierci z romantycznym modelem miłości w baśniach Bałwan ze śniegu, Dzielny ołowiany żołnierz i Mała syrena. Artykuł kończy się konkluzją, zgodnie z którą w baśniach Andersena obecna jest spójna wizja śmierci jako elementu Bożego planu i przejścia w zaświaty, w których realizować mogą się marzenia bohaterów o szczęściu, harmonii, a także o miłosnym spełnieniu. Wizja ta wypływa ona ze specyficznego, niedogmatycznego podejścia pisarza do wiary chrześcijańskiej, które w pewnych utworach łączy się z elementami romantycznej koncepcji miłości.

O autorze

Maciej Skowera – absolwent studiów licencjackich na kierunkach filologia polska: język i literatura polska w cywilizacji europejskiej oraz kulturoznawstwo: wiedza o kulturze (oba ukończone w lipcu 2011 na Wydziale Polonistyki UW). Od października 2011 kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo: wiedza o kulturze. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Interesuje się baśniami i postmodernistyczną baśniowością, literaturą dla dzieci i młodzieży, obecnością romantycznego modelu miłości w kulturze, kulturą popularną oraz serialami telewizyjnymi z punktu widzenia różnych dyscyplin badawczych. Jest również członkiem-założycielem oraz prezesem ds. marketingu Koła Naukowego Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW. Brał czynny udział w szeregu ogólnopolskich konferencji naukowych. Publikował w tomach zbiorowych, czasopismach „Wakat”, „Maska”, „Konteksty kultury”, „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” oraz na portalach internetowych.

Maciej Skowera_„Mała syrena nie czuła wcale śmierci”. O tanatologicznych aspektach baśni Hansa Christiana Andersena

Tytul: „Mała syrena nie czuła wcale śmierci”. O tanatologicznych aspektach baśni Hansa Christiana Andersena
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: marzec 2013
ISBN: 978-83-62854-12-7
Liczba stron: 19
Recenzenci:
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz