Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24–25 maja 2011 r.

W zamierzeniu organizatorów konferencja miała na celu interpretację Balu w Operze w świetle różnych kontekstów badawczych, z podziałem na bloki: literaturoznawczy, językoznawczy i kulturoznawczy. Na konferencji zostały zaproponowane do dyskusji m.in. następujące zagadnienia: Bal w Operze wobec biografii i historii; dzieje recepcji utworu; analiza stylistyczna Balu w Operze; filozofia słowa Tuwima; zagadnienia teoretyczne (przestrzeń, bohaterowie, świat przedstawiony, narracja); klasyfikacja genologiczna utworu; Bal w Operze w ujęciu komparatystycznym; muzyczność poematu (analiza strukturalna i funkcjonalna); problemy i próby translatorskie; odczytania i (re)interpretacje apokaliptyczności Balu w Operze; rola wątków demonologicznych; widowiskowy potencjał Balu w Operze (filmowe, radiowe i teatralne przedstawienia utworu).

Różnorodność poruszanych na konferencji zagadnień znalazła odzwierciedlenie w zróżnicowaniu artykułów składających się na niniejszy tom. W prezentowanej publikacji można znaleźć interesujące interpretacje języka poematu, rozbudowaną analizę przestrzeni utworu, reinterpretację motywu „ideolo” oraz odkrywcze ujęcia komparatystyczne, w których Bal w Operze sytuowano w kontekście twórczości Walta Whitmana, Józefa Baki, Adama Mickiewicza.

Małgorzata Stanik

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Tytul: Bal w Operze - 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: wrzesień 2013
ISBN: 978-83-62854-05-9
Liczba stron: 86
Recenzenci: dr hab. Witold Sadowski, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, dr Maria Makaruk, dr Adam Pomorski
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz


 

 

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...