Arkadiusz Janowski
Hermeneutyka śmierci jako hermeneutyka współczesnej kultury

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

O śmierci pisano i mówiono w różnych kontekstach. Interesujące wydaje się zatem znaczenie hermeneutyki i jej próba oswajania się z fenomenem śmierci. Hermeneutyk rozpatruje śmierć zarówno jako wydarzenie eschatyczne (Lévinas), jak i wydarzenie biologiczne (Nietzsche). W tym też kontekście hermeneutyka, odnosząc się do problemu śmierci, próbuje ukazać egzystencjalny wymiar misterium ludzkiej skończoności, stara się zapobiec wypieraniu śmierci, które to wypieranie związane jest z prywatyzacją problemu ludzkiej skończoności i umieralności.

O autorze

Arkadiusz Janowski – ukończył filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowe studia w zakresie filozofii i etyki, podyplomowe studia z historii, podyplomowe studia z wiedzy o kulturze, jak również podyplomowe studia w zakresie organizacja i zarządzanie oświatą. Od 2000 roku pracuje jako nauczyciel języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Płotach. Obecnie jest studentem IV roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie literaturoznawstwa. Zainteresowania badawcze: hermeneutyka, tanatologia, poezja mortualistyczna.

Pobierz publikację, klikając w poniższy link

Arkadiusz Janowski, Hermeneutyka śmierci jako hermeneutyka współczesnej kultury
Publikację pobrano 974 razy.
Rozmiar pliku: 1.27 MB
Rodzaj pliku: pdf (pdf)

Publikacje w Bibliotece Humanistycznej są dostępne bezpłatnie, ale możesz pomóc nam utrzymać i rozwijać tę inicjatywę.
Wybierz kwotę, którą chcesz przekazać i kliknij przycisk z napisem "Przekaż darowiznę":

              

Możesz też przekazać dowolną inną kwotę.
Z góry dziękujemy!

Tytul: Hermeneutyka śmierci jako hermeneutyka współczesnej kultury
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: marzec 2013
ISBN: 978-83-62854-12-7
Liczba stron: 13
Recenzenci:
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz


 

 

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...