Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw zapomnieniu, potem dewastacji, czasami likwidacji lub zniszczeniu struktury przez tworzenie lapidariów, a po 1989 roku coraz częściej są odnawianie w ramach oddolnych inicjatyw społecznych. Autorka tłumaczy jakie procesy i wydarzenia historyczne miały szczególne znaczenie dla nekropolii i podejmuje próbę odpowiedzi dlaczego dochodziło do dewastacji. Szczególnie na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” nowi osadnicy czuli się obco w zastanym krajobrazie kulturowym, zatem likwidacja cmentarzy utożsamianych jako „poniemieckie” była pewnym „oswajaniem krajobrazu”. II wojna światowa spowodowała również, że dawne normy społeczne stały się częściowo niepotrzebne. Proces odnawiania cmentarzy po 1989 roku autorka rozpatruje w kontekście historiozofii Pierre Nora i traktuje jako przejaw tzw. „erupcji pamięci” związanej z chęcią zachowania i zarchiwizowania każdego „miernika przeszłości” dla przyszłych pokoleń. Zastanawia się, czy można mówić o cmentarzach, które poddano pracom renowacyjnym jako o „miejscach pamięci”. Z drugiej strony autorka poddaje pod wątpliwość, czy uznanie, że gwałtowny wzrost zainteresowania opuszczonymi cmentarzami i cmentarzami w ogóle jest związany z chęcią ich upamiętniania. Zadaje pytanie, czy można mówić tu o konsekwencji „pornografii śmierci”, która odrealniła śmierć i oddaliła ją od ludzi, szczególnie najmłodszych pokoleń. Wobec tego owo zainteresowanie nekropoliami może być związane z naturalną ciekawością i tęsknotą za śmiercią jako zjawiskiem społecznym i kulturowym.

O autorce

Anna Zglińska – doktorantka w Zakładzie Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współredaktorka publikacji Pamiętać czy zapomnieć… Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym. Od 2007 roku koordynator projektu renowacji cmentarzy ewangelickich (do roku 2010) i innych wyznań (od 2011 roku) „Tak trzeba”.

Anna Zglińska_Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Tytul: Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: marzec 2013
ISBN: 978-83-62854-12-7
Liczba stron: 23
Recenzenci:
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz