Aleksandra Kotas
Myślenie śmierci. O różnych sposobach konceptualizacji śmierci w polskiej prozie współczesnej (Chwin — Tokarczuk — Stasiuk)

 

Katalog

open all | close all

Publikacji w katalogu: 43

Artykuł stanowi próbę wskazania najciekawszych obszarów badań nad konceptualizacją śmierci we współczesnej prozie polskiej, na przykładach twórczości O. Tokarczuk, A. Stasiuka i S. Chwina. Pragnę wskazać kilka aspektów „myślenia śmierci” w prozie wymienionych autorów. Po pierwsze – aspekt kulturowy, obejmujący znaki, symbole, wyobrażenia związane ze śmiercią, mające swoje źródło w mitach, religiach, filozofiach, literaturze, obejmujący zarówno doświadczenie jednostkowe, jak i kwestię umierania i rozkładu świata – miast, kontynentów, historii. Po drugie – aspekt somatyczny: doświadczenie cielesności (własnej i cudzej) i odcieleśnienie śmierci. Pragnę również zwrócić uwagę na manifestowane w utworach postawy wobec śmierci: podglądanie, zasłanianie, aranżacja śmierci własnej, osuwanie się w śmierć, traktowanie jej jak wyzwolenie od życia nie do zniesienia czy ocalanie od niej. „Myślenie śmierci” to przede wszystkim pytania jej stawiane, pytania często dotyczące wartości egzystencji człowieka, która jawi się właśnie w konfrontacji ze śmiercią.

O autorce

Aleksandra Kotas – absolwentka polonistyki UJ, obecnie doktorantka UJ, nauczycielka języka polskiego w I LO im. Powstańców Śl. w Rybniku.

Aleksandra Kotas_Myślenie śmierci. O różnych sposobach konceptualizacji śmierci w polskiej prozie współczesnej (Chwin — Tokarczuk — Stasiuk)

Tytul: Myślenie śmierci. O różnych sposobach konceptualizacji śmierci w polskiej prozie współczesnej (Chwin — Tokarczuk — Stasiuk)
Autor:
Seria:
Wydawca:
Data wydania: marzec 2013
ISBN: 978-83-62854-12-7
Liczba stron: 23
Recenzenci:
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszym komentującym.

Napisz komentarz


 

 

Nowości

Bal w Operze – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne

Zbiór artykułów opublikowanych w niniejszym tomie stanowi pokłosie ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Bal w Operze – 75 lat poematu”,...

 

Małgorzata Choczaj
Dramat w medium filmu. Kto się boi Virginii Woolf? – Amadeusz – Śmierć i dziewczyna

Praca stanowi analizę wymienionych w tytule filmów, który podstawa jest krytyczne omówienie powszechnie obowiązujących perspektyw i metodologii badawczych...

 

Anna Zglińska
Pornografia śmierci czy tworzenie miejsc pamięci. Opuszczone cmentarze w krajobrazie kulturowym Polski po 1945 roku

Poniższy artykuł podejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem opuszczonych cmentarzy wszelkich wyznań i grup społecznych, które od 1945 roku ulegały najpierw...